> POETRY

my-1my-2my-3

STREAM /STRÖM

Poetry /text art project exploring the mental state of dissociation. Chapbook published by Podpoesi Press.

Ann Lingebrandt för Lyrikvännen:

Närmast raka motsatsen är My Roman Fagerlinds mörka och psykologiskt djupborrande Ström, som gör skäl för titeln genom sin elektrifierade medvetandeström av bilder, scener och hågkomster. Här pågår ett minnesarbete och en läkningsprocess som handlar om att sätta namn på vad som skett och återknyta kontakten med ett jag som tappats bort. En långvarig tystnad bryts genom pockande frågor, som tycks komma utifrån: “Klockan 16:57 / etablerar sig rösten […] Minns du dig själv?”. I tätt packade tillbakablickar, där snedstreck skär av meningarna, återkallas ett bortträngt trauma och bit för bit framträder en historia om våld. Likt ett fotografi i framkallningsvätska får de drömskt suddiga bilderna allt klarare konturer och det lågmälda tilltalet skärps. “jag var / en sårbar flicka / nu har jag blivit / en arg kvinna”, konstaterar diktjaget och avslutar dikten i ett hoppfullt skratt. 

Evelina Stenbeck för Örnen och Kråkan:

Ström tecknar skickligt bilden av en ung kvinna som erfarit en splittring mellan kropp och medvetande till följd av sexuella övergrepp. Diktjagets försök att förlika sig med insikten om att den som blev utsatt är hon själv är smärtsam. Förträngningsarbetet har effektivt motat bort också minnet av det egna jaget. “Minns du dig själv?” undrar dikten. Bron mellan dåtid och nutid går genom kroppen, men frågan om identiteten kvarstår. Minnesflödet förstärks av formen där snedstreck för dikten framåt. Samtidigt kan strecken betraktas som spärrar eller fördämningar i ett försök att minska ödeläggelsen av minnenas framfart. […] Det finns en vrede och en agenda i Roman Fagerlinds dikt som fångar mig. Chapbook-formatets experimentalism, snabbhet och flyktighet fungerar utmärkt som inramning till Ström.

I want to purchase it


34258537_10156551075437049_8865210419074039808_n34484445_10156551075402049_4044876199371997184_n34284594_10156551075347049_5316889562184679424_n

(()) MAGAZINE

Poems on female sexuality for (()) Magazine, edited by artist Johanna Sterling.


my-15my-17my-21

7 POEMS 7 DAYS /7 DIKTER 7 DAGAR

I wrote one poem a day for a week while taking care of my grandmother with dementia. Poems and interview published by 10TAL Magazine.

I want to purchase it


my-1my-2

INNER ROOMS OUTER BOUNDARIES

Poetry /text art project exploring shape for New Magazine.

I want to purchase it


I AM MY OWN DESIRE 

Poem on female self desire for Bon Magazine visualised by photographer Angelina Bergenwall.

Take me to the full poem.


my-4my-5my-6my-8

THE RED BRIEFCASE /DEN RÖDA VÄSKAN

A project containing 300 pages of poetry, prose, cut-ups, images and transcriptions based on documents and writings that a relative collected in a red briefcase before she passed away. The project examines subjects such as heritage, memory, femininity, mental and physical illness and the political state in Sweden during the 1980s. I chose to not publish the project as a whole but excerpts are published in the anthology What’s the answer? In that case, what’s the question? /Vad är svaret? I så fall, vad är frågan?

Out of stock.


JOURNAL OF PLACES /PLATSDAGBOKEN

Excerpts from my personal journal of places published by the danish poet Victor Boy Lindholm.

Take me there


my-9my-10my-14

FLORA OF RUSSIA /RYSK FLORA

A text art project examining the (capitalist) consumption of bodies through the term the flourishing decay by danish poet Inger Christensen. It’s about the russian wrestler Alexandr Karelin on his last wrestling match, the young russian model Nadya and a mink living in a cage on a mink farm. Published in CONST Literary (P)review #2.

I want to purchase it